Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và dại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và dại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số hiệu văn bản 5556/KH-BCT Ngày có hiệu lực 02/08/2019
Ngày ban hành 02/08/2019 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Trần Tuấn Anh