Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 65/QĐ-BCT QĐ Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 06/01/2015 qd_ban_hanh_cthd2015_(2).doc  
2 34/CT-BCT Chỉ thị Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII 27/12/2014 chi_thi_thuc_hien_nq87.doc  
3 11476 /QĐ-BCT QĐ Về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 18/12/2014 qd_ban_hanh_cthd_thuc_hien_tai_co_cau_nganh_ct_(2).doc  
4 398/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị giao ban ngày 05/12/2014 08/12/2014 tb_398_bct_001.pdf   Xem online
5 394/TB-BCT Thông báo kết luận của thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại Hội nghị giao ban ngày 01/12/2014 03/12/2014 tb_394_bct001.pdf   Xem online
6 391/TB-BCT Thông báo Kết luận của thứ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 24/11/2014 25/11/2014 tb_391_bct001.pdf   Xem online
7 28/CT-BCT Chỉ thị Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng 30/10/2014 ct_28_bct001.pdf   Xem online
8 360/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại HN giao ban ngày 20/10/2014 22/10/2014 tb_360_bct_001.pdf   Xem online
9 Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 04/10/2014 thu_chuc_mung_ngay_doanh_nhan_vn.pdf   Xem online
10 329/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị giao ban ngày 22/09/2014 24/09/2014 tb_329_bct_001.pdf   Xem online
11 8513/QĐ-BCT Quyết định Ban hành quy chế Tiêp công dân của Bộ Công Thương 24/09/2014 qd_851a_bct_001.pdf   Xem online
12 316/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện "Thỏa thuận giữa các Tập đoàn, TCTY trực thuộc Bộ trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau" 11/09/2014 tb_316_bct_001.pdf   Xem online
13 315/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị giao ban ngày 8/9/2014 10/09/2014 tb_315_bct_001.pdf   Xem online
14 310/TB-BCT Thông báo Tạm thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 06/09/2014 tb_310_bct_001.pdf   Xem online
15 301/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Hội nghị giao ban ngày 25/8/2014 26/08/2014 tb_301_bct_001.pdf   Xem online