banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tên văn bản Chỉ thị tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chỉ thị tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Số hiệu văn bản 569-CT/ĐUB Ngày có hiệu lực 21/08/2017
Ngày ban hành 21/08/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Đảng ủy Bộ Công Thương Người ký Hoàng Quốc Vượng