banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tên văn bản Chỉ thị về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chỉ thị về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Số hiệu văn bản 04/CT-BCT Ngày có hiệu lực 21/05/2018
Ngày ban hành 21/05/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Trần Tuấn Anh