banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 209/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Dương Quang tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 4 năm 2014 07/05/2014 tbkl_209.pdf   Xem online
2 14/CT-BCT Chỉ thị Về việc tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06/05/2014 cvct_14_bct.pdf   Xem online
3 13/CT-BCT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 29/04/2014 cvct_13_bct.pdf   Xem online
4 11/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu 22/04/2014 11-ct-bct-4-2014.pdf   Xem online
5 197/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị giao ban ngày 21/4/2014 22/04/2014 tb_ket_luan_bt001.pdf   Xem online
6 2965/QĐ-BCT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 07/04/2014 qð_2965_bct.pdf   Xem online
7 2281/QĐ-BCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp và Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ, PCCN Bộ Công Thương 18/03/2014 qd_2281.pdf   Xem online
8 472/HD-CĐCT Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014 05/03/2014 472hdbcsd.docx  
9 1244/BCT-TCCB Công văn về việc phân công phối hợp công việc giữa Thứ trưởng Lê Dương Quang và Thứ trưởng Cao Quốc Hưng 20/02/2014 _cv1244-bct-tccb.pdf   Xem online
10 1369/QĐ-BCT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương 19/02/2014 _qd1369-2014-bct.pdf   Xem online
11 02/2014/TT-BCT Thông tư quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp 16/01/2014 _tt02-2014-bct.pdf   Xem online
12 09/TB-BCT Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương 10/01/2014 _tb09-bct.pdf   Xem online
13 5966/QĐ-BCT Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 22/08/2013 5966_qd_bct.pdf   Xem online
14 379 /BCT-CĐCT Công văn về việc Triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/CP 19/08/2013 379_bct.pdf   Xem online