Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 4811 /QĐ-BCT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 29/05/2014 qd_4811_bct_002.pdf   Xem online
2 226/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị giao ban ngày 26/5/2014 26/05/2014 tbkl_226_bct_001.pdf   Xem online
3 224/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 20/5/2014 22/05/2014 tbkl_224_bct_001.pdf   Xem online
4 4201/BCT-KV1 Công văn v/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 19/05/2014 c_4201_bct001.pdf   Xem online
5 4361/QĐ-BCT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường ĐHCN Quảng Ninh 16/05/2014 qd_4361_bct001.pdf   Xem online
6 217/TB-BCT Thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Dương Quang tại Hội nghị giao ban ngày 12/5/2014 12/05/2014 tb_217_bct001.pdf   Xem online
7 209/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Dương Quang tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 4 năm 2014 07/05/2014 tbkl_209.pdf   Xem online
8 14/CT-BCT Chỉ thị Về việc tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06/05/2014 cvct_14_bct.pdf   Xem online
9 13/CT-BCT Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 29/04/2014 cvct_13_bct.pdf   Xem online
10 11/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu 22/04/2014 11-ct-bct-4-2014.pdf   Xem online
11 197/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị giao ban ngày 21/4/2014 22/04/2014 tb_ket_luan_bt001.pdf   Xem online
12 2965/QĐ-BCT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 07/04/2014 qð_2965_bct.pdf   Xem online
13 2281/QĐ-BCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn công nghiệp và Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ, PCCN Bộ Công Thương 18/03/2014 qd_2281.pdf   Xem online
14 472/HD-CĐCT Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014 05/03/2014 472hdbcsd.docx  
15 1244/BCT-TCCB Công văn về việc phân công phối hợp công việc giữa Thứ trưởng Lê Dương Quang và Thứ trưởng Cao Quốc Hưng 20/02/2014 _cv1244-bct-tccb.pdf   Xem online