banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tên văn bản Công văn tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNVCLĐ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Công văn tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNVCLĐ
Số hiệu văn bản 639 CĐCT-TG Ngày có hiệu lực 04/12/2018
Ngày ban hành 04/12/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn