banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Số hiệu văn bản 47/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 09/01/2017
Ngày ban hành 09/01/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Trần Tuấn Anh