Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 429/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương Việt Nam lần thứ II năm 2016 29/01/2016 qd_429_bct_full.pdf   Xem online
2 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2016 04/01/2016 ct_01_full.pdf   Xem online
3 21/CT-BCT Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương 11/12/2015 chi_thi_so_21_ve_day_manh_thuc_hien_mot_so_nhiem_vu_trong_tam_cua_nganh_cong_thuong.pdf   Xem online
4 19/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân và thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 09/12/2015 ct_19_full.pdf   Xem online
5 35/2015/TT-BCT Thông tư quy định về Bảo vệ môi trường ngành Công Thương 27/10/2015 35_2015_tt-bct_294226.pdf   Xem online
6 707-CV-ĐUB Công văn về thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 18/09/2015 cv.pdf   Xem online
7 8897/BCT-VP Công văn v/v ủng hộ đóng góp hoạt động xã hội ngành Công Thương 26/08/2015 cv_8897_bct001.pdf   Xem online
8 26/2015/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Công Thương 17/08/2015 tt_26_bct001.pdf   Xem online
9 6351/BCT-VP Công văn về việc cán bộ công chức ngành Công Thương không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu 25/06/2015 cv_6351_bct_001.pdf   Xem online
10 349-CV/ĐUB Công văn về triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Đảng ủy Bộ Công Thương 29/05/2015 cv.pdf   Xem online
11 07/CT-BCT Chỉ thị về việc thực hiện nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. 30/4 và 01/5 23/04/2015 ct_07_bct__001.pdf   Xem online
12 05/CT-BCT Chỉ thị về việc Tăng cường quản lý các đoàn đi nước ngoài 31/03/2015 ct_05_bct_001.pdf   Xem online
13 2405/QĐ-BCT Quyết định Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 16/03/2015 qd_2405_bct001.pdf   Xem online
14 2286/KH-BCT Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 09/03/2015 kh_2286_bct_001.pdf   Xem online
15 1207/BCT-TTB Công văn v/v nắm tình hình và báo cáo vi phạm trong sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Ất Mùi 2015 03/02/2015 cv_1207_bct001.pdf   Xem online