banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 8897/BCT-VP Công văn v/v ủng hộ đóng góp hoạt động xã hội ngành Công Thương 26/08/2015 cv_8897_bct001.pdf   Xem online
2 26/2015/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Công Thương 17/08/2015 tt_26_bct001.pdf   Xem online
3 6351/BCT-VP Công văn về việc cán bộ công chức ngành Công Thương không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu 25/06/2015 cv_6351_bct_001.pdf   Xem online
4 349-CV/ĐUB Công văn về triển khai Kết luận số 107-KL/TW của Đảng ủy Bộ Công Thương 29/05/2015 cv.pdf   Xem online
5 07/CT-BCT Chỉ thị về việc thực hiện nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương. 30/4 và 01/5 23/04/2015 ct_07_bct__001.pdf   Xem online
6 05/CT-BCT Chỉ thị về việc Tăng cường quản lý các đoàn đi nước ngoài 31/03/2015 ct_05_bct_001.pdf   Xem online
7 2405/QĐ-BCT Quyết định Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 16/03/2015 qd_2405_bct001.pdf   Xem online
8 2286/KH-BCT Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 09/03/2015 kh_2286_bct_001.pdf   Xem online
9 1207/BCT-TTB Công văn v/v nắm tình hình và báo cáo vi phạm trong sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Ất Mùi 2015 03/02/2015 cv_1207_bct001.pdf   Xem online
10 65/QĐ-BCT QĐ Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 06/01/2015 qd_ban_hanh_cthd2015_(2).doc  
11 34/CT-BCT Chỉ thị Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII 27/12/2014 chi_thi_thuc_hien_nq87.doc  
12 11476 /QĐ-BCT QĐ Về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 18/12/2014 qd_ban_hanh_cthd_thuc_hien_tai_co_cau_nganh_ct_(2).doc  
13 398/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị giao ban ngày 05/12/2014 08/12/2014 tb_398_bct_001.pdf   Xem online
14 394/TB-BCT Thông báo kết luận của thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại Hội nghị giao ban ngày 01/12/2014 03/12/2014 tb_394_bct001.pdf   Xem online
15 391/TB-BCT Thông báo Kết luận của thứ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban ngày 24/11/2014 25/11/2014 tb_391_bct001.pdf   Xem online