Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Cung cấp thông tin cuộc thi sáng tác logo Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia
Tải file Download  Xem online
Mô tả Cung cấp thông tin cuộc thi sáng tác logo Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia
Số hiệu văn bản 543/XTTM-QLXT Ngày có hiệu lực 16/03/2020
Ngày ban hành 16/03/2020 Ngày hết hiệu lực 31/07/2020
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Vũ Bá Phú