banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 11/Ct-BCT Chỉ thị V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương 19/10/2016 ct_11_bct_full.pdf   Xem online
2 09/CT-BCT Chỉ thị V/v kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ theo NQ của BCS Đảng Bộ Công Thương 13/10/2016 ct_09_bct_full.pdf   Xem online
3 3979/QĐ-BCT Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 04/10/2016 qd_3979_bct_full.pdf   Xem online
4 Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm; Định hướng và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 12/07/2016 bcsk_bct_full.pdf   Xem online
5 5062/BCT-TCCB Công văn V/v Triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW và Chỉ thị 16/CT-TTg về công tác dân vận 08/06/2016 cv_5062_bct_full.pdf   Xem online
6 43-KH/BCSĐ Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 25/05/2016 kh_43_bcsdbct_full.pdf   Xem online
7 3060/KH-BCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2016) 07/04/2016 kh_3060_bct_full.pdf   Xem online
8 03/CT-BCT Chỉ thị V/v Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2016) 06/04/2016 ct_03_bct_full.pdf   Xem online
9 749/QĐ-BCT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 29/02/2016 qd_749_bct_full.pdf   Xem online
10 429/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương Việt Nam lần thứ II năm 2016 29/01/2016 qd_429_bct_full.pdf   Xem online
11 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2016 04/01/2016 ct_01_full.pdf   Xem online
12 21/CT-BCT Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương 11/12/2015 chi_thi_so_21_ve_day_manh_thuc_hien_mot_so_nhiem_vu_trong_tam_cua_nganh_cong_thuong.pdf   Xem online
13 19/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân và thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 09/12/2015 ct_19_full.pdf   Xem online
14 35/2015/TT-BCT Thông tư quy định về Bảo vệ môi trường ngành Công Thương 27/10/2015 35_2015_tt-bct_294226.pdf   Xem online
15 707-CV-ĐUB Công văn về thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 18/09/2015 cv.pdf   Xem online