Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 569-CT/ĐUB Chỉ thị tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 21/08/2017 569-ct_ðub.pdf   Xem online
2 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2017 20/02/2017 scan0001.pdf   Xem online
3 01/CT-BCSĐ Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam 24/01/2017 scan0002.pdf   Xem online
4 92/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Bộ Công Thương 12/01/2017 qd920001.pdf   Xem online
5 50/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Công Thương 09/01/2017 bct_quy_dinh001.pdf   Xem online
6 47/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ 09/01/2017 _qd47bct_2017.pdf   Xem online
7 11/Ct-BCT Chỉ thị V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương 19/10/2016 ct_11_bct_full.pdf   Xem online
8 09/CT-BCT Chỉ thị V/v kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ theo NQ của BCS Đảng Bộ Công Thương 13/10/2016 ct_09_bct_full.pdf   Xem online
9 3979/QĐ-BCT Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ 04/10/2016 qd_3979_bct_full.pdf   Xem online
10 Báo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm; Định hướng và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 12/07/2016 bcsk_bct_full.pdf   Xem online
11 5062/BCT-TCCB Công văn V/v Triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW và Chỉ thị 16/CT-TTg về công tác dân vận 08/06/2016 cv_5062_bct_full.pdf   Xem online
12 43-KH/BCSĐ Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 25/05/2016 kh_43_bcsdbct_full.pdf   Xem online
13 3060/KH-BCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2016) 07/04/2016 kh_3060_bct_full.pdf   Xem online
14 03/CT-BCT Chỉ thị V/v Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2016) 06/04/2016 ct_03_bct_full.pdf   Xem online
15 749/QĐ-BCT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 29/02/2016 qd_749_bct_full.pdf   Xem online