Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 6968/QĐ-BCT Quyết định Ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Công Thương và các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ 08/08/2014 qd6968.pdf   Xem online
2 279/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị giao ban ngày 28/7/2014 29/07/2014 tb_kl_279001.pdf   Xem online
3 276/TB-BCT Thông báo về việc tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Công Thương 24/07/2014 tb_276_bct001.pdf   Xem online
4 6987/BCT-PC Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển 24/07/2014 cv_6987_bct001.pdf   Xem online
5 274/TB-BCT TB kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị giao ban ngày 21/7/2014 22/07/2014 tb_274_trbct001.pdf   Xem online
6 24/CT-BCT Chỉ thị về việc chấn chỉnh kỷ luật, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức 16/07/2014 ct_24_bct_001.pdf   Xem online
7 266/TB-BCT Thông báo kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị giao ban ngày 14/7/2014 15/07/2014 tb_266_bct_001.pdf   Xem online
8 21/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 10/07/2014 ct_21_bct_001.pdf   Xem online
9 265/TB-BCT Thông báo kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 ngành Công Thương 10/07/2014 tb_265_bct001.pdf   Xem online
10 248/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại Hội nghị giao ban ngày 23 tháng 6 năm 2014 24/06/2014 tb_248_bct_001.pdf   Xem online
11 239/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Dương Quang tại Hội nghị giao ban ngày 16 /6/2014 17/06/2014 tb_239_bct001.pdf   Xem online
12 237/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Hội nghị giao ban ngày 09/6/2014 09/06/2014 tb_237_bct001.pdf   Xem online
13 234/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5 năm 2014 04/06/2014 tbkl_234_bct001.pdf   Xem online
14 4873/QĐ-BCT Quyết định về việc Cổ phần hóa Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp 30/05/2014 qd_4873_bct001.pdf   Xem online
15 4874/QĐ-BCT Quyết định về việc cổ phần hóa Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam 30/05/2014 qd_4874_bct001.pdf   Xem online