banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 266/TB-BCT Thông báo kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị giao ban ngày 14/7/2014 15/07/2014 tb_266_bct_001.pdf   Xem online
2 21/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 10/07/2014 ct_21_bct_001.pdf   Xem online
3 265/TB-BCT Thông báo kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 ngành Công Thương 10/07/2014 tb_265_bct001.pdf   Xem online
4 248/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại Hội nghị giao ban ngày 23 tháng 6 năm 2014 24/06/2014 tb_248_bct_001.pdf   Xem online
5 239/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Dương Quang tại Hội nghị giao ban ngày 16 /6/2014 17/06/2014 tb_239_bct001.pdf   Xem online
6 237/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Hội nghị giao ban ngày 09/6/2014 09/06/2014 tb_237_bct001.pdf   Xem online
7 234/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5 năm 2014 04/06/2014 tbkl_234_bct001.pdf   Xem online
8 4873/QĐ-BCT Quyết định về việc Cổ phần hóa Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp 30/05/2014 qd_4873_bct001.pdf   Xem online
9 4874/QĐ-BCT Quyết định về việc cổ phần hóa Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam 30/05/2014 qd_4874_bct001.pdf   Xem online
10 4811 /QĐ-BCT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 29/05/2014 qd_4811_bct_002.pdf   Xem online
11 226/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị giao ban ngày 26/5/2014 26/05/2014 tbkl_226_bct_001.pdf   Xem online
12 224/TB-BCT Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tại Hội nghị giao ban ngày 20/5/2014 22/05/2014 tbkl_224_bct_001.pdf   Xem online
13 4201/BCT-KV1 Công văn v/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 19/05/2014 c_4201_bct001.pdf   Xem online
14 4361/QĐ-BCT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường ĐHCN Quảng Ninh 16/05/2014 qd_4361_bct001.pdf   Xem online
15 217/TB-BCT Thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Dương Quang tại Hội nghị giao ban ngày 12/5/2014 12/05/2014 tb_217_bct001.pdf   Xem online