banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tên văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TLĐLĐVN (khóa XI) Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 07c/NQ-BCH Ngày có hiệu lực 25/02/2016
Ngày ban hành 25/02/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Đặng Ngọc Tùng