banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Thông báo Về việc sửa đổi, bổ sung phân công UVĐCT TLĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Tải file Download  Xem online
Mô tả ĐCT TLĐLĐVN sửa đổi mục 12, 13, 20 Thông báo số 41/TB-TLĐ ngày 11/3/2015 về việc phân công UVĐCT TLĐLĐVN khóa XI nhiệm kỳ 2013 - 2018
Số hiệu văn bản 09/TB-TLĐ Ngày có hiệu lực 14/01/2016
Ngày ban hành 14/01/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Đặng Ngọc Tùng