banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tên văn bản Kế hoạch Triển khai "Năm phát triển đoàn viên"
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 04/KH-TLĐ Ngày có hiệu lực 22/01/2016
Ngày ban hành 22/01/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Trần Văn Lý