banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI)
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 11/NQ-BCH Ngày có hiệu lực 17/03/2017
Ngày ban hành 17/03/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động VN Người ký Bùi Văn Cường