banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên trong 6 tháng đầu năm 2017
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên trong 6 tháng đầu năm 2017
Số hiệu văn bản 71/BC-TLĐ Ngày có hiệu lực 10/07/2017
Ngày ban hành 10/07/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Trần Văn Lý