banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn một số nội dung hoạt dộng trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2017
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 171/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 15/02/2017
Ngày ban hành 15/02/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động VN Người ký Trần Thanh Hải