banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn VN khóa XI
Tải file Download  Xem online
Mô tả CĐCTVN đã ban hành Công văn số 570 /CĐCT-UBKT ngày 14/3/2017 thực hiện hướng dẫn 251/HD-TLĐ của TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn VN
Số hiệu văn bản 251/HD-TLĐ Ngày có hiệu lực 02/03/2017
Ngày ban hành 02/03/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động VN Người ký Bùi Văn Cường