banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo tháng 10 năm 2018 của TLĐLĐVN
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo tháng 10 năm 2018 của TLĐLĐVN
Số hiệu văn bản 94/BC-TLĐ Ngày có hiệu lực 05/11/2018
Ngày ban hành 05/11/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Văn Đông