Chủ nhật, ngày 03 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 03 tháng 12 năm 2023
Tên văn bản Báo cáo tháng 8 năm 2018 của TLĐ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo tháng 8 năm 2018 của TLĐ
Số hiệu văn bản 75/BC-TLĐ Ngày có hiệu lực 04/09/2018
Ngày ban hành 04/09/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Văn Đông