banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2018-2023
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2018-2023
Số hiệu văn bản 09/KH-TLĐ Ngày có hiệu lực 11/02/2019
Ngày ban hành 11/02/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Bùi Văn Cường