banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Báo cáo tháng 7 năm 2018 của TLĐ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Báo cáo tháng 7 năm 2018 của TLĐ
Số hiệu văn bản 70/BC-TLĐ Ngày có hiệu lực 06/08/2018
Ngày ban hành 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Văn Đông