banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành TLĐLĐVN (khóa XII)
Tải file Download  Xem online
Mô tả Nghị quyết Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành TLĐLĐVN (khóa XII)
Số hiệu văn bản 02/NQ-BCH Ngày có hiệu lực 27/11/2018
Ngày ban hành 27/11/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Bùi Văn Cường