banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Tên văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN (Khóa XI)
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 10/NQ-BCH Ngày có hiệu lực 12/01/2017
Ngày ban hành 12/01/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động VN Người ký Bùi Văn Cường