Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tên văn bản Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 379/KH-CĐCT Ngày có hiệu lực 09/09/2021
Ngày ban hành 09/09/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Vũ Trường Sơn