Thứ sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021
Thứ sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021
Tên văn bản Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tải file Download  Xem online
Mô tả Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản 416/CĐCT Ngày có hiệu lực 06/10/2021
Ngày ban hành 06/10/2021 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Trần Quang Huy