Thứ sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021
Thứ sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021
Tên văn bản Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ
Tải file Download  Xem online
Mô tả Biên bản thoả thuận hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Giấy Tissue Sông Đuống về việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ
Số hiệu văn bản 08 Ngày có hiệu lực 30/09/2021
Ngày ban hành 30/09/2021 Ngày hết hiệu lực 30/09/2024
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Quách Văn Ngọc