Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Tên văn bản Chỉ thị V/v kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ theo NQ của BCS Đảng Bộ Công Thương
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 09/CT-BCT Ngày có hiệu lực 13/10/2016
Ngày ban hành 13/10/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Trần Tuấn Anh