Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020
Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Thông tư quy định về Bảo vệ môi trường ngành Công Thương
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 35/2015/TT-BCT Ngày có hiệu lực 10/12/2015
Ngày ban hành 27/10/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Hoàng Quốc Vượng