Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Công văn về thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 707-CV-ĐUB Ngày có hiệu lực 18/09/2015
Ngày ban hành 18/09/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Đảng ủy Bộ Công Thương Người ký Đào Minh Hải