Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 21/CT-BCT Ngày có hiệu lực 11/12/2015
Ngày ban hành 11/12/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Vũ Huy Hoàng