Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Tải file Download  Xem online
Mô tả
Số hiệu văn bản 43-KH/BCSĐ Ngày có hiệu lực 25/05/2016
Ngày ban hành 25/05/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương Người ký Trần Tuấn Anh