banner2019
 
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tên văn bản Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn LĐVN và Hội Khuyến học VN về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại DN, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020
Tải file Download  Xem online
Mô tả Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn LĐVN và Hội Khuyến học VN về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại DN, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020
Số hiệu văn bản 1687/CTPH-TLĐLĐVN-KHVN Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 23/10/2017 Ngày hết hiệu lực 23/10/2017
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội khuyến học VN Người ký Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Doan