Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Tư vấn pháp luật

4 chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023

4 chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023

Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức có một số thay đổi.  
Lương hưu thay đổi thế nào sau khi điều chỉnh lương cơ sở?

Lương hưu thay đổi thế nào sau khi điều chỉnh lương cơ sở?

Mức đóng BHXH được dựa trên mức lương cơ sở.  
Những khoản tiền người lao động có thể nhận được dịp Tết Dương lịch 2023

Những khoản tiền người lao động có thể nhận được dịp Tết Dương lịch 2023

Theo quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết.  
5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc

Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động cần biết đến 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc.  
Năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng ra sao?

Năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng ra sao?

Năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng ra sao?  
Tăng tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động

Tăng tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động

Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi.