banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Tên văn bản Thay đổi tên miền giai đoạn 2 Cuộc thi sáng tạo video clip tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động"
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thay đổi tên miền giai đoạn 2 Cuộc thi sáng tạo video clip tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động"
Số hiệu văn bản 1360/TLĐ-TG Ngày có hiệu lực 31/05/2024
Ngày ban hành 31/05/2024 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Nguyễn Văn Toản