Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 8019/TLĐ-TG Theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 27/11/2023 cong_van_theo_doi_dai_hoi_xiii.pdf   Xem online
2 562/CĐCT-TGNC Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt nam - Cuộc thi trực tuyến "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng" 13/11/2023 562_0001.pdf   Xem online
3 556/HD-CĐCT Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 08/11/2023 hd_tt_dai_hoi_xiii_cong_doan_viet_nam.docx  
4 526 /CĐCT-CSPL&QHLĐ Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 17/10/2023 cv_526_(17.10.2023)_-_huong_ung_thang_cao_diem_vi_nguoi_ngheo_2023.doc  
5 7343/TLĐ-TG Bảo đảm trật tự, an toàn, giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023 25/08/2023 scan_0002.pdf   Xem online
6 319 /CĐCT-CSPL&QHLĐ Triển khai hoạt động tri ân đối tượng chính sách năm 2023 13/06/2023 cv_319.rar  
7 1998/TCCB-TC Vận động Hội viên tham gia Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân 02/06/2023 cand_0001.pdf   Xem online
8 299/CĐCT-TGNC Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 01/06/2023 299_0001.pdf   Xem online
9 213/CĐCT - NCTG Triển khai các hoạt động kỉ niệm 72 năm Ngày truyền thông ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2023) 08/05/2023 cv213_0001.pdf   Xem online
10 152 /CĐCT-CSPL&QHLĐ báo cáo tổng kết Chương trình 1734/Ctr-TLĐ về Phúc lợi, lợi ích cho ĐV, NLĐ (2019-2023 13/04/2023 cv_152.rar  
11 82/HD-TLĐ Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp 03/04/2023 tham_gia_dieu_le_cdvn.rar  
12 30/CĐCT-UBKT Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động UBKT năm 2023 13/02/2023 cv_30-_ubkt-cdct.pdf   Xem online
13 24/HD - CĐCT Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023 08/02/2023 cv_24_0001.pdf   Xem online
14 23/CĐCT-TG-NC Chỉ đạo thành lập Ban Nữ công quần chúng 08/02/2023 cv_ve_viec_thanh_lap_ban_nc_qc_nk_2023-2028.docx  
15 19/CĐCT- CSPL&QHLĐ Triển khai NQ số 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động 07/02/2023 cv_19_0001.pdf   Xem online