Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 213/CĐCT - NCTG Triển khai các hoạt động kỉ niệm 72 năm Ngày truyền thông ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2023) 08/05/2023 cv213_0001.pdf   Xem online
2 152 /CĐCT-CSPL&QHLĐ báo cáo tổng kết Chương trình 1734/Ctr-TLĐ về Phúc lợi, lợi ích cho ĐV, NLĐ (2019-2023 13/04/2023 cv_152.rar  
3 82/HD-TLĐ Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp 03/04/2023 tham_gia_dieu_le_cdvn.rar  
4 30/CĐCT-UBKT Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động UBKT năm 2023 13/02/2023 cv_30-_ubkt-cdct.pdf   Xem online
5 24/HD - CĐCT Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023 08/02/2023 cv_24_0001.pdf   Xem online
6 23/CĐCT-TG-NC Chỉ đạo thành lập Ban Nữ công quần chúng 08/02/2023 cv_ve_viec_thanh_lap_ban_nc_qc_nk_2023-2028.docx  
7 19/CĐCT- CSPL&QHLĐ Triển khai NQ số 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động 07/02/2023 cv_19_0001.pdf   Xem online
8 18/HD-CĐCT Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động năm 2023 trong các cấp công đoàn 06/02/2023 cv18_0001.pdf   Xem online
9 5912/TLĐ-TG Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trong tình hình mới 06/02/2023 cv_tld_0001.pdf   Xem online
10 13/CĐCT - CPSL&QHLĐ Thực hiện QĐ 6696/QĐ-TLĐ của TLĐLĐVN về hỗ trợ ĐV, NLĐ bị giảm giờ làm, chấm dứt HĐLĐ 30/01/2023 cv_13-cdct_co_kem_cv_6696-tld.pdf   Xem online
11 09/HD-CĐCT Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 13/01/2023 cv09_0001.pdf   Xem online
12 03/HD-CĐCT Hướng dẫn một số nội dung trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2023 06/01/2023 cv03_0001.pdf   Xem online
13 490/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" 30/12/2022 cv_490_0001.pdf   Xem online
14 491/HD-CĐCT Hướng dẫn triển khai Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoàn 2021-2026 30/12/2022 cv_491_0001.pdf   Xem online
15 492/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 30/12/2022 cv_thang_cong_nhan_nam_2023_0001.pdf   Xem online