Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021
Thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Tư vấn pháp luật

Công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với học sinh, sinh viên, người học nghề, tập nghề, thử việc

Công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với học sinh, sinh viên, người học nghề, tập nghề, thử việc

Điều 70 Luật ATVSLĐ và Điều 33 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với học sinh, sinh viên, người học nghề, tập nghề, thử việc  
Quy trình giải quyết tai nạn lao động tại cơ sở

Quy trình giải quyết tai nạn lao động tại cơ sở

Quy trình giải quyết tai nạn lao động tại cơ sở  
Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau

Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau

Đề xuất thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, hưu trí, ốm đau  
Chậm đóng hoặc không đóng Bảo hiểm Y tế cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chậm đóng hoặc không đóng Bảo hiểm Y tế cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?

Chậm đóng hoặc không đóng Bảo hiểm Y tế cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?  
Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai với người lao động

Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai với người lao động

Nội dung, hình thức người sử dụng lao động phải công khai với người lao động  
Quy định về thời gian báo trước khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định về thời gian báo trước khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định về thời gian báo trước khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động