Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Tư vấn pháp luật

Điều kiện, mức hưởng BHXH một lần người lao động cần biết

Điều kiện, mức hưởng BHXH một lần người lao động cần biết

Các trường hợp được nhận BHXH một lần  
Quy định thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu người lao động cần biết

Quy định thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu người lao động cần biết

Quy định thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu người lao động cần biết  
5 chính sách tinh giản biên chế từ ngày 20-7-2023 công chức, viên chức cần biết

5 chính sách tinh giản biên chế từ ngày 20-7-2023 công chức, viên chức cần biết

5 chính sách tinh giản biên chế này gồm: nghỉ hưu trước tuổi; chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; thôi việc..  
Trường hợp nào được rút BHXH một lần?

Trường hợp nào được rút BHXH một lần?

Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH thì người lao động được rút BHXH một lần.  
Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng

Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng

Mức đóng bảo hiểm y tế sẽ thay đổi theo mức lương cơ sở từ 1.7.2023.  
Công thức tính lương hưu khi tăng lương hưu từ ngày 1-7-2023

Công thức tính lương hưu khi tăng lương hưu từ ngày 1-7-2023

Mức hưởng lương hưu năm 2023 được tính căn cứ vào tỷ lệ hưởng lương hưu theo mức lương đóng BHXH của NLĐ.