banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: Chuyển giao Công đoàn RCL Việt Nam về Công đoàn Công Thương Việt Nam
Cập nhật lúc 02:19 ngày 25/04/2024
Ngày 22/4/2024, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã chuyển giao Công đoàn RCL Việt Nam về Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XIII, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc chuyển giao các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp không còn vốn góp của Tổng công ty, ngày 22/4/2024, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã chuyển giao Công đoàn RCL Việt Nam về Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Trước đó, ngày 12/3/2024, Công đoàn Vinatrans có Công văn số 26/CV-CĐVIN về việc đề nghị chuyển giao Công đoàn cơ sở thành viên RCL Việt Nam (trực thuộc Công đoàn Vinatrans) về Công đoàn Tổng công ty do Vinatrans không còn nắm giữ vốn tại Công ty RCL Việt Nam.
Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Đảng ủy và Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã thực hiện thủ tục tiếp nhận Công đoàn RCL từ Công đoàn Vinatrans về Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP quản lý; đồng thời ban hành Quyết định tiếp nhận và nâng cấp Công đoàn RCL Việt Nam và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời. Tiếp đó, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã thực hiện chuyển giao Công đoàn RCL Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam quản lý.
Như vậy, kể từ ngày 22/4/2024, Công đoàn Công ty RCL Việt Nam đã trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam, sẽ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công Thương Việt Nam theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Một số hình ảnh 
Ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhận bàn giao Công đoàn RCL Việt Nam từ Công đoàn Vinatrans

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP Vương Duy Khánh và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản cùng ký biên bản chuyển giao Công đoàn RCL Việt Nam

Công đoàn Công ty RCL Việt Nam từ nay sẽ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công Thương Việt Nam theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Minh Thuỷ (nguồn: tapchicongthuong.vn)