Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Tư vấn pháp luật

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Theo quy định tại Điều 42, Điều 47, Điều 54, Điều 56 Luật Việc làm 2013  
Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau

Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ về dự thảo Luật BHXH sửa đổi.  
Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với công chức nghỉ hưu trước tuổi

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với công chức nghỉ hưu trước tuổi

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với công chức nghỉ hưu trước tuổi  
Thủ tục để người lao động mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Thủ tục để người lao động mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Thủ tục để người lao động mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ  
Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động từ 1.3.2023

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động từ 1.3.2023

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động từ 1.3.2023  
Quy định về thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục người lao động cần biết

Quy định về thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục người lao động cần biết

Quy định về thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục người lao động cần biết