Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Tư vấn pháp luật

Những quy định về trách nhiệm bồi thường, người lao động cần chú ý

Những quy định về trách nhiệm bồi thường, người lao động cần chú ý

Những quy định về trách nhiệm bồi thường, người lao động cần chú ý  
Những điều người lao động cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

Những điều người lao động cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

Trong một số trường hợp, ngoài hợp đồng lao động, các bên còn ký thêm phụ lục hợp đồng lao động.  
Cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động, bị xử phạt như thế nào?

Cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động, bị xử phạt như thế nào?

Theo Điều 124 Bộ luật Lao động 2019, trừ lương không được xem là một trong các hình thức xử lý kỷ luật người lao động.  
Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.  
NSDLĐ phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp nào?

NSDLĐ phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp nào?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.  
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm từ ngày 1.4 của người lao động

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm từ ngày 1.4 của người lao động

Từ ngày 1.4.2022 sẽ tăng giờ làm thêm trên 40 giờ/tháng nhưng không quá 60/tháng, 200 giờ/năm nhưng không quá 300 giờ/năm.