banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Công đoàn Công Thương Việt Nam tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở
Cập nhật lúc 08:19 ngày 12/09/2022
Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn cho cán bộ, chuyên viên tài chính, kế toán của các công đoàn đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc.
Đ.c Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch CĐCTVN phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch CĐCTVN Quách Văn Ngọc cho biết, thời gian qua, công tác thu, chi, sử dụng nguồn tài chính công đoàn đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân. Việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn trong thời gian qua đã tuân thủ các quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số quy định của Nhà nước có sự thay đổi, đồng thời hoạt động công đoàn cũng cần phải thay đổi khi có tổ chức đại diện người lao động khác ra đời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành một số văn bản về quản lý tài chính, tài sản công đoàn nhằm sửa đổi, bổ sung và thay thế các văn bản đã ban hành trước đây để phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động công đoàn.
Để các cấp công đoàn thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn hiệu quả hơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn, quán triệt trực tiếp các quy định, hướng dẫn mới của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán công đoàn.
Đây là những nội dung mới và rất quan trọng, do đó các đại biểu cần dành thời gian để tiếp thu những nội dung các báo cáo viên trình bày trong Hội nghị, đặc biệt là các đồng chí trực tiếp làm công tác kế toán. Từ các văn bản, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị các đơn vị cụ thể hóa tại cấp mình đồng thời hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện.
Đ.c Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Ban Tài chính TLĐLĐVN trình bày các văn bản mới về công tác tài chính, tài sản công đoàn
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên triển khai một số nội dung về: Tập huấn chế độ tài chính, các quy định mới về phụ cấp, công khai tài chính, quy định thu chi, chế độ chi tổ chức Đại hội... Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở; Tập huấn chế độ kế toàn công đoàn cáp trên cơ sở; Tập huấn về phần mềm kế toán; Hỗ trợ cài đặt phần mềm và nhập số liệu thực tế, giải đáp phần mềm kế toán công đoàn cơ sở.
Hội nghị tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7.9 đến ngày 9.9.2022.
Một số hình ảnh 
Toàn cảnh lớp tập huấn 
Các đơn vị thực hành cài đặt phần mềm kế toán 
Cán bộ CĐCTVN hướng dẫn đơn vị cài đặt phần mềm kế toán 
Thuỳ Linh