banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN lần thứ 12
Cập nhật lúc 02:55 ngày 07/07/2023
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch-Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Thực hiện chương trình của Hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã thảo luận, đóng góp vào Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung khác. Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động. Công đoàn các cấp đã tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật; hỗ trợ, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên người lao động; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đơn vị. Công đoàn các đơn vị đã tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn cùng cấp; tham gia tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị người lao động, thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể có các điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật ; phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức, hội nghị người lao động; tham gia xây dựng, giám sát chế độ chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến cán bộ, đoàn viên người lao động. 
Công đoàn các đơn vị đã xây dựng, triển khai tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh giá tình hình phong trào CNVCLĐ và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT cùng các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT; bầu đại biểu đi dự Đại hội CĐCTVN khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện bài bản, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy định và nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chuyên môn đồng cấp; thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động của đơn vị.
Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 97 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 28 cuộc kiểm tra cùng cấp và 69 kiểm tra cấp dưới; giám sát 28 cuộc; thực hiện 152 cuộc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, trong đó kiểm tra cùng cấp 65 cuộc, kiểm tra cấp dưới 87 cuộc. Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp nhận cấp nhận được 07 đơn phản ánh, khiếu nại trong đó UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam nhận 04 đơn khiếu nại. Công đoàn, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tiếp 05 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại. Công đoàn, UBKT các cấp đã giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Trong 6 tháng cuối năm 2023, Công đoàn, UBKT công đoàn các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đồng thời củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của UBKT để triển khai các nhiệm vụ và hoạt động của UBKT theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Thanh Hà