banner2019
 
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024 thì lương của người lao động có tăng?
Cập nhật lúc 09:04 ngày 03/04/2024
Sau khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2024 mà mức lương hiện tại của người lao động thấp hơn mức tăng thì công ty bắt buộc phải tăng lương của người lao động.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Theo đó, dự kiến tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024 (tăng thêm 6%).
* Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2024 (dự kiến) như sau:
Vùng
Mức lương tối thiểu tháng
(Đơn vị: đồng/tháng)
Mức lương tối thiểu giờ
(Đơn vị: đồng/giờ)
Vùng I4.960.00023.800
Vùng II4.410.00021.200
Vùng III3.860.00018.600
Vùng IV 3.450.00016.600

* Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng (theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP) như sau:
Vùng
Mức lương tối thiểu tháng
(Đơn vị: đồng/tháng)
Mức lương tối thiểu giờ
(Đơn vị: đồng/giờ)
Vùng I4.680.00022.500
Vùng II4.160.00020.000
Vùng III3.640.00017.500
Vùng IV 3.250.00015.600
Khoản 1 Điều 91 Bộ Luật Lao động 2019 quy định như sau:
Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Căn cứ quy định trên, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động thấp nhất bằng lương tối thiểu vùng.
Như vậy:
- Nếu lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động của người lao động đang bằng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP: Khi tăng lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024 thì người lao động sẽ được tăng lương.
Ví dụ, lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động của ông A (làm việc tại vùng I) đang là 4.680.000 đồng/tháng. Khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2024 thì công ty phải tăng lương cho ông A lên thấp nhất là bằng 4.960.000 đồng/tháng.
- Nếu lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động của người lao động đang cao hơn lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP:
+ Sau khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2024 mà mức lương hiện tại của người lao động đã cao hơn mức tăng thì công ty không bắt buộc phải tăng lương của người lao động.
Ví dụ: Lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động của ông A (làm việc tại vùng I) đang là 10.000.000 đồng/tháng. Khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2024 thì công ty không bắt buộc phải tăng lương cho ông A do lương của ông A đã cao hơn tối thiểu vùng I sau khi tăng (4.960.000 đồng/tháng).
+ Sau khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7-2024 mà mức lương hiện tại của người lao động thấp hơn mức tăng thì công ty bắt buộc phải tăng lương của người lao động.
Ví dụ: lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động của ông A (làm việc tại vùng I) đang là 4.800.000 đồng/tháng. Khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024 thì công ty phải tăng lương cho ông A lên thấp nhất là bằng 4.960.000 đồng/tháng.
Thay đổi địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng
Địa bàn phân vùng, nguyên tắc áp dụng phân vùng cơ bản kế thừa theo danh mục quy định hiện hành tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, ngoài ra có sự rà soát, cập nhật lại tên một số địa bàn sau khi có sự thay đổi do phải thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những địa bàn có sự thay đổi về hạ tầng, mức độ phát triển thị trường lao động, vùng thu hút đầu tư… theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cụ thể:
- Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.
- Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình; thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa; thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa; thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng.
- Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình; các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa; huyện Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận.
An Chi (nguồn: nld.com.vn)