banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Tên văn bản Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư
Số hiệu văn bản 124/CĐCT-TGNC Ngày có hiệu lực 02/05/2024
Ngày ban hành 02/05/2024 Ngày hết hiệu lực 01/01/2999
Cơ quan ban hành Công đoàn Công Thương Việt Nam Người ký Lê Thị Đức