banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1998/TCCB-TC Vận động Hội viên tham gia Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân 02/06/2023 cand_0001.pdf   Xem online
2 08/CT-BCT Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 07/04/2020 16042020110734.pdf   Xem online
3 543/XTTM-QLXT Cung cấp thông tin cuộc thi sáng tác logo Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 16/03/2020 thi_logo_0001.pdf   Xem online
4 5556/KH-BCT Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và dại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 02/08/2019 van_ban_ubkt_0001.pdf   Xem online
5 2264/BCT-TCCB Công văn về việc tuyển sinh cao cấp lý luận chính trị năm 2019 03/04/2019 2264_bct-tccb.pdf   Xem online
6 639 CĐCT-TG Công văn tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNVCLĐ 04/12/2018 639_cdct_-_tg.pdf   Xem online
7 195/TB-BCT Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 ngành Công Thương 13/07/2018 195_tb-bct.pdf   Xem online
8 04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức 21/05/2018 04_ct-bct.pdf   Xem online
9 17/CT-BCT Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018 27/12/2017 17_ct-bct.pdf   Xem online
10 569-CT/ĐUB Chỉ thị tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 21/08/2017 569-ct_ðub.pdf   Xem online
11 01/CTLT-BCT-CĐCT Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2017 20/02/2017 scan0001.pdf   Xem online
12 01/CT-BCSĐ Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam 24/01/2017 scan0002.pdf   Xem online
13 92/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Bộ Công Thương 12/01/2017 qd920001.pdf   Xem online
14 50/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Công Thương 09/01/2017 bct_quy_dinh001.pdf   Xem online
15 47/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ 09/01/2017 _qd47bct_2017.pdf   Xem online