banner2019
 
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng
Cập nhật lúc 09:44 ngày 05/07/2023
Từ 1.7, chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng nên mức đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh.
Mức đóng bảo hiểm y tế sẽ thay đổi theo mức lương cơ sở từ 1.7.2023.
Đối với người đi làm
Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức,… phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức sau:
Mức đóng BHYT = 1,5% x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Theo Khoản 5 Điều 14 Luật BHYT năm 2008, sửa năm 2014 thì:
Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT = 20 x Mức lương cơ sở.
Như vậy, mức đóng BHYT tối đa từ 1.7.2023:
1,5% x 20 x 1,8 triệu đồng/tháng = 540.000 đồng/tháng.
Người tham gia BHYT hộ gia đình
Theo Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình được xác định như sau:
Từ 1.7.2023, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình thay đổi như sau:
Đối với học sinh, sinh viên
Căn cứ khoản 11 Điều 18 và điểm 4.2 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, học sinh, sinh viên tham gia BHYT sẽ phải đóng theo mức sau:
Mức đóng BHYT = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở x 6 tháng/01 năm.
Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ 01/7/2023 sẽ là:
70% x 4,5% x 1,8 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 680.400 đồng/năm
Đối với hộ nghèo, cận nghèo
Thành viên thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều tham gia BHYT phải đóng BHYT theo mức sau:
Mức đóng BHYT = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở x Thời gian đóng
Căn cứ: Khoản 10 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019.
Mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo từ 1.7.2023 là:
30% x 4,5% x 1,8 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 291.600 đồng/năm.
Lương Hạnh (nguồn: laodong.vn)