Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020
Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản QĐ Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
Tải file Download 
Mô tả
Số hiệu văn bản 65/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực 06/01/2015
Ngày ban hành 06/01/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Vũ Huy Hoàng