Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Thông tư Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Công Thương
Tải file Download  Xem online
Mô tả Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 3/10/2015 và thay thế Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26/12/2011 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Công Thương
Số hiệu văn bản 26/2015/TT-BCT Ngày có hiệu lực 03/10/2015
Ngày ban hành 17/08/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Vũ Huy Hoàng