Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Tên văn bản Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Tải file Download  Xem online
Mô tả Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Số hiệu văn bản 2286/KH-BCT Ngày có hiệu lực 09/03/2015
Ngày ban hành 09/03/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Vũ Huy Hoàng