banner2019
 
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 538/KH-CĐCT Kế hoạch tuyên truyền về hoạt động công đoàn, tập trung là việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 31/12/2021 cv_538_0001.pdf   Xem online
2 533/CĐCT-CSPL Báo cáo kết quả hoạt động nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, người lao động và các quỹ Công đoàn năm 2021 29/12/2021 cv_5332741.rar  
3 529/HD-CĐCT Hướng dẫn Học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 28/12/2021 cv_529_0001.pdf   Xem online
4 519/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn 17/12/2021 519_kh-cdct.pdf   Xem online
5 247/QĐ-CĐCT Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức chức bộ máy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam 15/12/2021 247_qd-cdct.pdf   Xem online
6 466/KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Têt Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 10/11/2021 466_kh-cdct.pdf   Xem online
7 467/CĐCT-TC Triển khai thực hiện Hướng dẫn 39/HD-TLĐ ngày 01/11/2021 của TLĐLĐVN 10/11/2021 467_cdct-tc.pdf   Xem online
8 465/CĐCT-ToC Báo cáo đánh giá, xếp loại CĐCS năm 2021 09/11/2021 465_cdct-toc.pdf   Xem online
9 462/CĐCT-VP Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 05/11/2021 bao_cao_nam.rar  
10 455/CĐCT-CSPL Báo cáo hiệu quả thực hiện phúc lợi vì đoàn viên và người lao động 03/11/2021 cv_455.rar  
11 446/CĐCT-NC Triển khai thực hiện QĐ 3345/QĐ-TLĐ; Hướng dẫn 35/HD-TLĐ 27/10/2021 cv_446_0001.pdf   Xem online
12 442/CĐCT-TC Triển khai QĐ 3308/QĐ-TLĐ và HD 32/HD-TLĐ và HD36/-TLĐ 26/10/2021 cv_442_0001.pdf   Xem online
13 438/KH-CĐCT Kế hoạch tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ thống Công đoàn 25/10/2021 438_kh-cdct.pdf   Xem online
14 437 /CĐCT-UBKT Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 22/10/2021 mau_bao_cao_ubkt_2021.doc  
15 33/HD-TLĐ Hướng dẫn tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" 12/10/2021 33_hd-tld.pdf   Xem online