Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
Thứ năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
Từ khóa:   
Từ ngày:    Đến ngày:


STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 490/CĐCT-NC Báo cáo chuyên đề công tác nữ công và khen thưởng phong trào "GVN,ĐVN"; triển khai các hoạt động Tháng hành động Vì bình đẳng giới năm 2019 30/09/2019 bao_cao_chuyen_de_cong_tac_nu_cong_0001.pdf   Xem online
2 488/CĐCT-NC Phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website 2019 27/09/2019 phoi_hop_tuyen_truyen_0001.pdf   Xem online
3 476/CĐCT-CSPL Triển khai hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ của TLĐLĐVN 19/09/2019 huong_dan_1360_0001.pdf   Xem online
4 467/KH-CĐCT Kế hoạch thực hiện Đề án phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" 16/09/2019 cbvc_noi_khong_voi_tieu_cuc_0001.pdf   Xem online
5 232/ QĐ-CĐCT Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Hội thi nấu ăn cấp ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, VSATTP” 13/09/2019 the_le_thi_nau_an_nam_2019.docx  
6 461/CĐCT-CSPL Hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 13/09/2019 10_nam_nvhv_0001.pdf   Xem online
7 458 /KH-CĐCT Kế hoạch tổ chức Hội thi nấu ăn cấp Ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, VSATTP” 12/09/2019 kh_cuoc_thi_nau_an_nam_2019.docx  
8 444 /HD-CĐCT Hướng dẫ đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 03/09/2019 cvhd_444-_cdcs.docx  
9 445 /HD-CĐCT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 03/09/2019 cvhd_445-_cdcttcs.docx  
10 441 /CĐCT-KH Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 -2020) 29/08/2019 ke_hoach.docx  
11 1360/HD-TLĐ Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 28/08/2019 hd_quy_che_dan_chu_0001.pdf   Xem online
12 150/TB-TLĐ Thông báo Thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phụ trách quản lý tài chính công đoàn 14/08/2019 pho_ban_tc_tld_0001.pdf   Xem online
13 5556/KH-BCT Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và dại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 02/08/2019 van_ban_ubkt_0001.pdf   Xem online
14 388 /TG-CĐCT Về việc tương tác và bình chọn ảnh dự thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook của TLĐLĐVN 26/07/2019 binh_chon_thi_anh_tld.docx  
15 Số 1026/TLĐ Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2019 10/07/2019 tham_gia_boi_duong_tai_nhat_0001.pdf   Xem online